/Files/images/bbloteka/kartinki_2017/С10.PNG


Як читати книгу

· Пам'ятай: читання - одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.

· Внутрішньо налаштуйся на читання. Не поспішай, не "ковтай" зміст книжки, читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитне.

· Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.

· Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюючи поглядом цілі фрази речення.

· Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.

· Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй розібратися. Користуйся словниками, довідниками.

· Роби помітки, виписки, на потребу склади план (тези, конспект).

· Найцікавіше запамятай. Порівняй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.

· Прочиташи книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.

· Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний краще.

· Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

Як читати художні твори

· Читай уважно, зосереджено, нічого не пропускаючи.

· Осмислюй прочитане, перечитуй ще раз епізоди, які тебе схвилювали.

· Уявляй зображені автром картини.

· Співпереживай разом з героями нижки.

· Стеж за мовою, зверни на особливості побудови твору.

· Не читай швидко, поверхово, "ковтаючи", поверхове читання послаблює пам'ять.

Як самостійно працювати з підручником

· Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст.

· Працюй завжди з ручкою або олівцем у руках.

· Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.

· Поділи подумки текст на частини і знайди основну думку.

· Читаючи текст, пов'язуй його з часом, картою, графіками, схемами підручника.

· Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими.

· Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного.

· Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.

· Привчай себе до самоконтролю: обов'язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал, спочатку по частинах, а потім у цілому весь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо.

· Завжди виконуй домашні завдання.

· Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй над книжкою систематично і наполегливо.

Як читати газету

· Читай газети кожного дня. Газети допоможуть тобі дізнатися про найважливіші події, що відбуваються в світі, про життя і справи твоїх ровесників, які живуть у нашій країні та за рубежем.

· Починай читання газет з перегляду заголовків усіх статей. Це допоможе тобі вибрати потрібний важливий і цікавий для тебе матеріал.

· Обов'язково уважно ознайомся з передовою статтею, де формуються в стисло у вигляді найактуальніші сьогоденні завдання.

· Читай кожну статтю уважно, визначаючи, що головне в ній і чого вона вчить.

· Звертай увагу на незрозумілі слова, їх пояснення знайдеш у словнику або спитай у вчителя, бібліотекаря.

· Читаючи газету, користуйся картою, знаходь на ній місця, про які розповідається в номері.

· Роби вирізки з проблем, що особливо тебе цікавлять, складай їх у спеціальну папку. Організуй у класі бесіду чи виступ на основі зібраним тобою матеріалів.

· Візьми книгу про те, що особливо зацікавило тебе при читанні газети.

Як працювати з книгою

1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:
а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік видання;
б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену або в кінці книги, або після титульної;
в) уважно ознайомитися зі змістом книги;
г) прочитати передмову або вступ до книги.

2. Під час читання звернути увагу на:
а) назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.;
б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом, напівжирним та ін.);
в) з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;
г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки або в кінці книги).

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;
б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.


При читанні для самоосвіти

1. Пам’ятай: читання – одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.

2. Внутрішньо налаштуйся на читання. Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати прочитане.

3. Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.

4. Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй цілі фрази, речення.

5. Для свідомого сприймання прочитай передмову; перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.

6. Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися.

7. Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).

8. Найцікавіше запам’ятай. Порівняй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.

9. Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.

10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний – краще.

11. Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

Як вести щоденник читання

1. Прочитавши книгу, подумайте над її змістом і як слід розберися у ній.

2. Запишіть у щоденник автора, назву книги, видавництво, кількість сторінок.

3. Коротко напишіть, про що йдеться в книзі, хто головний герой.

4. Хто з героїв книги тобі найбільш сподобався і чому.

5. Чого вчить ця книга?

6. Чи сподобалася вона вам і чому?

Як написати відгук про книгу

Відгук –це ваша власна думка про зміст книги, оцінка її позитивних і негативний якостей.

Етапи роботи над відгуком

1. Дуже уважно прочитайте книгу, обдумайте її зміст.

2. Обов’язково вкажіть автора і назву книги.

3. Тема і основна думка твору.

4. Де і коли відбуваються зображені у ньому події.

5. Запишіть, які епізоди викликали у вас найсильніші враження.

6. Вкажіть, що сподобалося, а що ні, і чому.

7. Напишіть про героїв книги, їхні вчинки, цікаві випадки.

8. Зверніть увагу на мову твору, оформлення книги.

9. Вкажіть, чим збагатив вас твір, над яким питанням змусив задуматися, чи допомогли вам під час читання ілюстрації.

10. Виберіть форму вашого відгуку(лист до товариша, до автора твору, лист у видавництво, стаття у стінгазету).

11. Подбайте, щоб у заголовку було виражено основну думку.

Пронауково-популярну літературувідгук пишеться по-іншому:

· чи зацікавила тебе книга;

· про що нове ти дізнався з неї;

· чи хочеш продовжувати читання на таку ж тему;

· чи не важка книга за змістом і за формою викладання;

· що не подобається тобі в книзі.


Як вивчити вірш напам’ять

1. Уважно двічі-тричі прочитайте увесь вірш.

2. Обміркуйте зміст твору, умовно розділивши його на смислові частини.

3. У кожній такій частині правильно визначте інтонацію, з якою будете читати, розставив логічні наголоси, визначте паузи та темп читання.

4. Навчиться читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.

5. Потім без допомоги тексту спробуйте пригадати вірш, повторіть кожну частину по пам’яті.

6. Візьміть книжку. Читаючи напам’ять, перевіряйте, чи правильно запам’ятали текст віршу.

7. Відкладіть книжку, двічі чи тричі продекламуйте увесь вірш.

8. Запам’ятайте: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.

9. Перед уроком уявно продекламуйте вірш іще раз. Якщо ви не задоволені звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недоліки.

Як написати твір

1. З кількох запропонованих тем обрати не найлегшу, а ту, яка вас цікавить і хвилює.

2. Добре обдумати тему, визначити, який обсяг матеріалу вона охоплює.

3. Визначити основну думку майбутнього твору, намагатися зберегти її під час роботи над твором.

4. Скласти план, чітко та стисло сформулювати думку кожного пункту. Пам’ятайте, що назва основної частини в складному плані – це теза, яку треба довести.

5. Підберіть епіграф, який висловлює основну думку твору.

6. Напишіть вступ, який би доречно розпочинав тему. На початку твору висловіть головну думку, потім обґрунтуйте її, доповніть фактами із твору, у разі потреби наведіть цитати.

7. Стежте за послідовністю викладу думок.

8. Дотримуйтеся пропорційності частин твору і стежте за зв’язком між ними.

9. Висловлюйте власне ставлення до всього, про що пишете, робіть власні висновки, узагальнення.

10. Наприкінці твору зробіть загальний висновок, зумовлений змістом роботи.

11. Правильно і грамотно висловлюйте свою думку.

12. Дотримуйтеся вимог до зовнішнього оформлення (план пишіть перед текстом твору, залишайте поля, дотримуйтеся абзаців).

·


ПАМ'ЯТКА ЧИТАЧА

1. Перед тим як розпочати читання, вибери книжку, в якій розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.

2. Пам'ятай, що читання - одне з найважливіших занять у самоосвіті і ставитись до нього треба серйозно.

3. Слід урізноманітнювати прийоми і способи читання.

4. Читаючи, думай, шукай головне, основне, найістотніше.

5. Не поспішай, «не ковтай» книгу, вдумайся в логіку і зміст того, що ти читаєш.

6. Домагайся щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілі, не залишай не зрозумілого.

7. Читай з олівцем в руках, роби потрібні помітки.

8. Обов'язково проконспектуй прочитане.

9. Розпочату роботу доводь до кінця.

10. Не залишай книжку недочитаною - головне може бути попереду.

11. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.

12. Прочитане спробуй пов'язати з життям, з практикою, досвідом.

13. Не забудь пов'язати те, що читаєш з раніше вивченим і уявити його в системі знань.

14. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось не зрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.

15. Де потрібно - змушуй працювати і уяву.

16. Читай не тільки «зліва направо», а й повертайся до прочитаного: повторення – найкращий засіб закріплення прочитаного.

17. Навчись критично сприймати прочитане.

18. Обов'язково ознайомся з рецензіями і відгуками на книжку: один розум добре, колективний – краще.

19. Раніше ніж критикувати книгу, добре розберись у її змісті.

20. Чужу критику на книжку читай після того, як прочитаєш книжку.


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Вибрані для читання книжки можна тримати вдома не більше 10 днів, тому що їх хочуть прочитати ще багато твоїх товаришів.

2. Якщо в тебе змінилась адреса – повідом бібліотекаря. А якщо ти від`їжджаєш з села зовсім, то обов`язково поверни всі бібліотечні книжки.

3. Тому, з ким трапилася біда,- випадково загубилася бібліотечна книжка, - потрібно прийти до бібліотеки і розказати про це. Бібліотекар завжди допоможе тобі. Підкаже, яку книжку можна принести замість загубленої.

4.А почитати журнали або книги, які є в бібліотеці в одному примірнику можна лише в бібліотеці.Кiлькiсть переглядiв: 173

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 16 Квітня 2018

Цей сайт безкоштовний!